کشت هیدروپونیک و خیار گلخانه ای

akbar

کشت هیدروپونیک و خیار گلخانه ای

به طور کلی کشت بدون خاک از دو سیستم پیروی می کند : 1- سیستم باز : محلول غذایی مجدد استفاده نشده مثل کشت در پشم سنگ و کشت کیسه ای و کشت در سنگریزه 2- سیستم بسته : محلول غذایی مجدد مورد استفاده قرار می گیرد و به عبارت دیگر محلول در یک چرخه قرار دارد و به آن فقط مواد غذایی که کاهش می یابند و آب اضافه می شود . انواع کشت های هیدروپونیک روش کشت گیاهان بدون خاک از سالها قبل در فلسطین اشغالی استفاده می شده است . در این منطقه به دلیل کمبود آب و خاک این روش جایگزین مناسبی برای زراعت روشهای متداول است . در زیر انواعی از کشت های هیدروپونیک توضیح داده می شوند : کشت آبی یا مایع کشت در سنگریزه کشت در هوا کشت در ورمی کولیت کشت در پشم سنگ کشت آبی کشت در پلاستیک

ارسال نظر