کشت گلخانه ای خیار

akbar

کشت گلخانه ای خیار

هرس اولیه در بوته خیار تا زمانی که ارتفاع گیاه به ۳۰ سانتی متر نرسیده هیچگونه هرسی را انجام نمی دهیم . اما پس از اینکه بوته به ارتفاع ۳۰ سانتی متری رسید شاخه های فرعی و میوه و گلهای آن را به تدریج حذف می کنیم. با این کار به گیاه اجازه می دهیم که تمام انرژی تولیدی توسط گیاه صرف رشد ساقه و برگهای اولیه شود و بدین وسیله گیاه قوی و شاداب باشد از ارتفاع ۳۰ سانتی متر به بعد شاخه های فرعی را حذف کنیم ولی با توجه به فصل کاشت و نظر برخی کارشناسان و کشاورزان با سابقه برخی به شاخه های فرعی اجازه می دهند رشد نمایند و بر اساس واریته و فصل کاشت طول شاخه های فرعی را تنظیم می کنند. قابل ذکر است که در فصل بهار جوانه انتهایی شاخه های فرعی را بعد از ظهور برگ پنجم حذف می کنند به یاد داشته باشید که هرس اولیه گیاه تاثیر مستقیم و بسیار خوبی در رشد و بار دهی بوته خواهد داشت البته مشروط بر اینکه به طور صحیح و اصولی انجام گیرد. بیماریهای مهم خیار الف) سپتوریا كوكوربیتاسیروم میزبان : خانواده كدوئیان نام بیماری : سپتوریوز كدوئیان علائم‌ این بیماری كه به خانواده كدوئیان حمله می كند روی برگها و گاهی روی ساقه ها سبب پیدایش لكه های تقریبا كروی به قطر 3 الی 10 میلی متر و به رنگ خاكستری در مركز و زیتونی در حاشیه با لك یم هاله متمایل به زرد ظاهر می شود.

ارسال نظر