کشت گلخانه ای *

tfh1368

کشت گلخانه ای *

فهرست تعریف گلخانه محل احداث گلخانه جهت گلخانه جریان هوا درگلخانه کنترل شرایط محیطی گلخانه درجه حرارت درگلخانه ▪ محصول دمای شبانه ( F) دمای روزانه ( F)
  1. ▪ گوجه فرنگی ۶۶-۶۰ ۸۰-۷۰
  2. ▪ کاهو ۵۵ ۷۸-۷۰
  3. ▪ خیار ۶۵ ۸۰
  4. ▪ فلفل ۶۲ ۸۰-۷۰
  5. ▪ گل داودی ۶۳-۶۲ ۸۰-۷۵
  6. ▪ گل شمعدانی ۶۰-۵۵ ۷۵-۷۰
نیاز نوری گیاهان آبیاری گلخانه         آبیاری تحت فشار              ۱) آبیاری بارانی              ۲) آبیاری قطره ای  گاز کربنیک در گلخانه ها زهکشی گلخانه بادکشن انواع پوششهای گلخانه ای
  1. شیشه 
  2. پوششهای پلاستیکی 
سکوها و بسترهای کشت نحوه قرار گرفتن سکوها سکوها و بسترهای زمینی گلهای بریده  
دانلود رایگان

ارسال نظر