گرمایش گلخانه

akbar

گرمایش گلخانه

حفظ گرما: جهت حفظ گرما و کاهش گرمای لازم برای گلخانه ها می توان از روشهای زیر و یا تلفیقی از آنها بهره جست:
  1.  پوشش دولایه برای پوشش گلخانه استفاده نمود.
  2.  گلخانه را طوری طراحی کرد که سطح آن به حداقل برسد.
  3.   از پرده های محافظ حرارت استفاده گردد.
  4.   از درختان به عنوان بادشکن و برای کاهش سرعت باد استفاده نمود.
  5.   از بخاریها و دیگهای بخار با کارآیی بالا استفاده نمود.
  6.  بخاری ها، دیگهای بخار و ترموستاتها را مرتباً تمیز و تنظیم نمود.
  7.   از واریته های مقاوم به سرما استفاده شود.
 

ارسال نظر