نتیجه جستجوی کلمه طرح ورد

  1. مقـدمه :     توسعه صنعتي در راستاي نيل به اهداف خود اتكايي از اركان مهم برنامه هاي توسعه اقتصادي و
  2.     مقدمــه :         با توجه به افزايش جمعيت و روند رو به رشد استفاده كودكان از مواد
  3. مقدمــه:      با توجه به اهميت صنعت نساجي از نظر ارتباط پسين و پيشين كه اين صنعت در اقتصاد مي‌تواند ايجاد
  4.     مـقـدمـه :       تمايل روزافزون افراد جامعه به روش زندگي مدرن و ماشيني ، موجب ايجاد تغييراتي در
  5. مقدمه : الكترودهاي فولادي يكي از مهم ترين اقلام مصرفي در صنايع مختلف بخصوص صنعت ساختمان – ماشين سازي – ساخت تجهيزات
  6. مقدمه : اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران از اعطاي تهسيلات اشتغا لزاي بخش تعاوني: 1. فراهم آوردن زمينه هاي اشتغال بيشتر با
  7.  سيستم آبيارى بارانى نیمه جابه‌جا شونده (Semi-Portable) این سیستم مشابه سیستم آبیاری جابجا شونده است با این تفاوت که محل برداشت
  8. مقدمه : از آنجايي كه كشور ايران از معادن غني ووسيعي برخوردار است بهره گيري موثر از اين ذخاير از منابع مهم