نتیجه جستجوی کلمه گلخانه

  1. شامل : مکان و شرایط اقلیمی مناسب برای کشت توت فرنگی آماده سازی خاک و تهیه بستر کشت سیستم های کشت سیستم کشت در
  2. قبل از پرداختن به موضوع بهتر است به تعريف چند اصطلاح پرداخته شود ــ ا ستريليزا سيون : Sterilization هر پروسه
  3.    مقدمــه:   وضعيت جغرافيايي وطبيعي ايران به گونه اي است كه آسمان روشن و صاف و آفتاب گرم آن عامل
  4. مقدمه : يكي از اقدامات مهم جهت بالا بردن كيفيت وكميت توليد مكان محدود احداث گلخانه ها ميباشدكه نتنها امكان كشت محصول
  5. کاشت داشت و برداشت خیار گلخانه ای ، به همراه کود دهی بیماری ها و روشهای کنترل بیماری گياه شناسي خيار گياهي
  6. مقدمه     هدف از انتخاب این موضوع آگاهی دادن به افراد جامعه در مورد پیشرفت علم در زمینه تولید غذا
  7. بيماري سفيدک داخلي(دروغي) بوته ميري يا مرگ گياهچه بيماري سفيدک سطحي پژمردگي آوندي ناشي ازفوزاريوم نماتد مولد غده ريشه بيماري پژمردگي ناشي از ورتيسليوم ويروس موزائيک
  8. موز میوه ای گرمسیری که در عرض های 30 درجه شمالی و جنوبی جهان کشت و پرورش می یابد. این