نتیجه جستجوی کلمه باغبانی

  1. شامل :مقدمه ..حفظ نباتاتصنایع غذاییعلوم دامیآب و آبیاریکشاورزی دقیقزراعت و باغبانی....
  2. شامل : معرفی بیماری روش های کنترل توصیه ها . . . .  
  3. کمپوست که این روزها نامش بر سر زبان‌هاست، کودی است که از بازیافت مواد ارگانیک (مواد زائدی که ازگیاهان و
  4. طرح بادام زمینی به شیوه آبیاری کوزه ای به صورت کشت در ردیفهای یکسان و حفر چاله هایی در نزدیکی
  5. مقدمه : جنس lilium پیشینه ایی بسیار تاریخی داشته و به حدود 36 قرن می رسد. آثار این جنس در دوره
  6.     1- غنچه های گل رز یا میخک در صورتی که بسیار بسته باشند هرگز باز نمی شوند بنابراین از خرید