نتیجه جستجوی کلمه کشاورزی

  1. شامل :مقدمه ..حفظ نباتاتصنایع غذاییعلوم دامیآب و آبیاریکشاورزی دقیقزراعت و باغبانی....
  2. شامل : مکان و شرایط اقلیمی مناسب برای کشت توت فرنگی آماده سازی خاک و تهیه بستر کشت سیستم های کشت سیستم کشت در
  3. شامل : معرفی بیماری روش های کنترل توصیه ها . . . .  
  4. ماکادمیا گران ترین خشکبار جهان پیشگفتار : ماکادمیا درختی است که میوه آن گرانترین و مرغوبترین خشکبار جهان به شمار می رود.این
  5. کمپوست که این روزها نامش بر سر زبان‌هاست، کودی است که از بازیافت مواد ارگانیک (مواد زائدی که ازگیاهان و
  6. - عنوان شغل :  بسته بندي تخم مرغ بومی 2- تعريف شغل :  بسته بندي تخم مرغ هاي توليدي در روستا و عرضه
  7. بارشد گسترده جوامع بشری ونیاز به تغذیه به عنوان یکی ازمهمترین نیازهای اولیه ، بازار رقابت برسر تولید مواد غذایی
  8. ایجاد صنایع غذایی وتبدیلی در کشورهای درحال توسعه موجب چند برابر شدن ارزش افزوده محصولات کشاورزی است . ارزان بودن