نتیجه جستجوی کلمه 5

  1. 3- تجزیه و تحلیل صنعت الف- تجزیه و تحلیل محیطی  •    محیط کسب وکار با توجه به محل طرح که در 25 کیلومتری
  2. مقدمه مواد شميايي پس از برداشت مانند ايمازاليل يا تيابندازول اخيراً براي كنترل قارچ    Penicillium digitatum در انبارهاي بسته بندي
  3. فرآیندهایی که منجر به حفاظت نوری برگهای انگوردر مقابل دمای پایین میشود : دردماهای پایین زیر 15 درجه، نسبت فتوسنتزی جذب
  4. آشنایی با منشا کاکتوسها: موطن اصلی آمریکای مرکزی و جنوبی و یک سری از کاکتوسها در پرو، شیلی و مکزیک است.
  5. طرح توجيهي بهره برداري از معدن سولفات سديم خلاصه طرح : موضوع طرح : بهره برداري از معدن سولفات سديم نوع توليدات :
  6. طرح توجيهي بهره برداري از معدن سنگ نمك  خلاصه طرح : موضوع طرح : بهره برداري از معدن سنگ نمك نوع توليدات وظرفيت
  7. طرح توجيهي معدن سنگ مرمريت خلاصه طرح : موضوع طرح : معدن سنگ مرمريت نوع توليدات : سنگ مرمريت تعداد شاغلين : 21 نفر مشخصات
  8. فرايند توليد و روش استخراج : سنگ آ هك از نوع سنگ آذرين و با توجه به درجه اكسيداسيون به شكل