نتیجه جستجوی کلمه 5

  1. مقدمه :  سيب از فرآورده هاي ميوه هايي است كه بشر از دوران ماقبل تاريخ و شروع دوران كشت و زرع
  2. مقدمه چين كشوري پهناور با وسعت 4/9 ميليون كيلومتر مربع و جمعيتي بالغ بر يك ميليارد نفر است . 80 درصد
  3. آفات پسته تنوع زيادي دارند و هر آفت نيز طرز خسارت و بيولوژي خاص خود را دارا مي باشد در
  4. موز میوه ای گرمسیری که در عرض های 30 درجه شمالی و جنوبی جهان کشت و پرورش می یابد. این
  5. لی اتیلن چیست؟ تاریخچه پلی اتیلن، انواع پلی اتیلن و مزایای آنها پلی اتیلن یا پلی اتن یکی از ساده‌ترین و
  6. پارچه / پارچه بافی ـ این مقاله شامل این بخشهاست : 1) پیشینه 2) دستگاههای بافندگی و روشهای بافت 3)
  7. طرز پخت نان فانتزی توجه روش تهیه نان همبرگر هم مثل نان فانتزی است با این تفاوت که نان همبرگر شکر
  8.   روش عمده برای تولید کمپوست  روش دراز مدت : یک روش قدیمی و اولیه بوده و برای تولید کمپوست به منظور