نتیجه جستجوی کلمه 5

  1. طرح توجيهي (صيفي جات گلخانه اي) توليد محصولات خارج از فصل در گلخانه خلاصه طرح: موضوع طرح: دستگاه صادره كننده مجوز: ظرفيت اسمي توليدات: 486.5 تن نوع
  2. طرح توجيهي توليد خيارشور ، ترشي و مربا به ظرفيت  1000 تن در سال خلاصه طرح: موضوع طرح: توليد خيارشور ، ترشيجات
  3. خلاصه طرح : موضوع طرح : طرح توليد لوله پلي اتيلن و پلي پروپيلن و اتصالات نوع توليدات : لوله پلي اتيلن
  4. «امنيت» به معناي اوليه آن يعني صيانت نفس يكي از مسائلي است كه «دولت» به خاطر آن به وجود آمده
  5. برای یک اتصال موفق ، نگه داری از گیاهان پس از انجام پیوند جوانه و شاخه ضروری بوده و باید
  6. مقدمه : جنس lilium پیشینه ایی بسیار تاریخی داشته و به حدود 36 قرن می رسد. آثار این جنس در دوره
  7. بازی حشره کش  این باز دارای گیم پلی جذابی میباشد که میتواند شما را سرگرم کند. بازی مذکور داری 25 مرحله 4
  8. ﺧﻼﺻﻪ ﻃﺮح : ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح : اﺣﺪاث ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ آرد ﺳﻮﺧﺎري ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪات وﻇﺮﻓﻴﺖ : ﻧﺎن و ﺳﻮﺧﺎري ﺑﺎﻇﺮﻓﻴﺖ 300 ﺗﻦ درﺳﺎل ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ