نتیجه جستجوی کلمه 5

  1. آشنایی با منشا کاکتوسها: موطن اصلی آمریکای مرکزی و جنوبی و یک سری از کاکتوسها در پرو، شیلی و مکزیک است.
  2. نکات مهم در پیشگیری از امراض و آفات : 1 - رعایت بهداشت در گلخانه برای جلوگیری از سرایت بیماری ها بسیار
  3. پلی اتیلن بیشترین مورد استفاده را در پوشش گلخانه ها  دارد . تقریباً تمام گلخانه های اخیر دولایه اند .
  4. مدیریت گل جالیز پیشگیری:هدف از این روش جلوگیری از ورود بذر گل جالیز به مزرعه می باشد. برای این منظور باستی
  5. مگسهاي سفيد گلخانه به تعداد زيادي ميزبان حمله مي‌كنند . ميزبانهاي اقتصادي و مهم آن عبارتند از : لوبيا ، كدوي
  6. كلزا گياهي است از خانواده شب بو (Brasicaceae) ، يك ساله، دگرگشن و يكي ازمهم ترين گياهان زراعي كه از
  7. تنظيم سيستم جهت مالتي مديا انواع سيستمهاي عامل و تفاوتهاي آنها هركارت Video Capture جهت كاربران خاص توليد ميشود و