نتیجه جستجوی کلمه 5

  1. مقدمه بشر براي كندو كاو در طبيعت و فضاي اطراف خود به ابزار و وسايل بسيار توانمندي دست يافته و هميشه
  2. فروش فيلمهاي ديزني و كمپاني هاي ديگر در عرصه فيلم هاي انيميشن كه تازگي خاصي از لحاظ تكنيك و سبك
  3. 11 – توت فرنگی این فصل گلخانه های خود را با توت فرنگی های خوشمزه پر کنید. شما می توانید هر
  4. فهرست تعریف گلخانه محل احداث گلخانه جهت گلخانه جریان هوا درگلخانه کنترل شرایط محیطی گلخانه درجه حرارت درگلخانه ▪ محصول دمای شبانه ( F)
  5.  Delphastus catalinae  دارای این مشخصات فیزیکی است : کوچک (بطول1.4 میلی متر)- سیاه رنگ و پینه دوز. هم در حالت